Za najczęstsza przyczynę występowania stłoczenia zębów przyjęło się uznawać współwystępujące problemy z nieprawidłowością zgryzu. Stłoczone zęby w praktyce, to nic innego, jak zęby które położone są nieprawidłowo, zbyt blisko siebie, jak i takie, które wyrzynają się poza łukiem zębowym. Zęby nieprawidłowo położone mogą zatrzymać się w kości lub przebić w takim miejscu w dziąśle, że nie będą leżały właściwie. Mogą nawet ustawiać się jeden nad drugim, zachodzić na siebie czy rosnąć pod niewłaściwym kątem.

Jakiego rodzaju stłoczenia zębów wymieniają stomatolodzy? Są to stłoczenia:

  • pierwszorzędowe – tu znaczącą rolę odgrywają uwarunkowania genetyczne; sytuacja dotyczyć będzie takich kwestii dziedziczenia jak np. małe szczęki zębowe po jednym z rodziców, duże zęby – po drugim z rodziców
  • drugorzędowe, określane inaczej wtórnymi – powstają na skutek działania czynników środowiskowych; mogą dotyczyć więc zbyt wczesnej utraty przez dzieci zębów mlecznych czy wynikać z zahamowania wzrostu kości, która nie jest poddawana żadnym bodźcom
  • trzeciorzędowe, zwane również późnymi – pojawiają się u pacjentów w wieku 17 – 20 lat i dotyczą tego odcinka zębowego, który znajduje się na dolnym łuku zębowym; tu często problem stomatolodzy widzieli w zbyt wczesnym wyrzynaniu się ósemek, których pojawienie się wiązało się z przemieszczaniem wszystkich tych zębów, które znajdowały się przed nimi

Będąc jednak pod stałą kontrolą doświadczonego stomatologa jednego można być pewnym – nawet jeśli zagrożenie wystąpienia stłoczeń zębowych dotyczy właśnie nas, ścisła kontrola specjalisty pozwoli zapobiec jego rozwojowi. Warto więc o siebie dbać – każdego dnia.